Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ | ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΩΝ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
previous arrow
next arrow
Slider

Ασφάλιση Ξενοδοχείων

Ο τουρισμός θεωρείται από τα βαριά χαρτιά της οικονομίας μας και στην ανοδική πορεία του κλάδου η ασφάλιση στέκεται δίπλα στον ξενοδόχο, στηρίζοντάς τον.
Διαμορφωμένα προγράμματα σύμφωνα με την ανάγκη της επιχείρησης με αποκλειστικό στόχο να την προστατεύσει από τυχαία γεγονότα και απαιτήσεις πελατών της.
Εκτός από τις πάγιες καλύψεις της περιουσίας σας έναντι φωτιάς, πλημμύρας, έκρηξης, βραχυκυκλώματος κτλ., προσφέρονται λύσεις που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής, την αστική ευθύνη προϊόντων, την ασφάλιση των εργαζομένων σας.
Επίσης μπορείτε να καλύψετε και την απώλεια των κερδών σας καθώς και τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
Ανεξαρτήτου μεγέθους του ξενοδοχείου σας, προστατευτείτε από κάθε δυνατό κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την εύρυθμη λειτουργία του και απαλλαγείτε από κάθε έννοια.

Βασικές Καλύψεις


☑ Πυρκαγιά.
☑ Φυσικά φαινόμενα.
☑ Νερό.
☑ Πρόσκρουση ή πτώση αντικειμένων.
☑ Αλλοίωση εμπορευμάτων / Πρώτων υλών.
☑ Κλοπή / Ληστεία.
☑ Ζημιογόνες ενέργειες τρίτων.
☑ Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών.
Επιπλέον, σας καλύπτει:
☑ Δαπάνες μεταφοράς και μεταστέγασης του περιεχομένου σε άλλο χώρο.
☑ Τυχόν ζημιά του εξοπλισμού στη διάρκεια της προσωρινής του μεταστέγασης σε άλλο χώρο.
☑ Δαπάνες που θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση κατεστραμμένου εξοπλισμού ή και κατεδαφισμένων τμημάτων του κτιρίου με στόχο την αποκατάσταση της ζημιάς.
☑ Δαπάνες φύλαξης των εγκαταστάσεών σας (οικοδομή και περιεχόμενο) λόγω ζημιάς και μέχρι την αποκατάστασή της.
☑ Απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων.
Κάλυψη ακόμα και σε περιπτώσεις απώλειας χρημάτων ή αξιογράφων:
☑ Κλοπή μετά από διάρρηξη σε ώρες μη λειτουργίας της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα ή τα αξιόγραφα φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο της επιχείρησής σας.
☑ Ληστεία σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.
☑ Ληστεία ή οδικό ατύχημα κατά τη μεταφορά τους από την επιχείρηση προς τράπεζες ή πελάτες / προμηθευτές και αντίστροφα.
☑ Αστική Ευθύνη.
☑ Αμοιβές Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών.
Προαιρετικές Καλύψεις
☑ Σεισμός.
☑ Καθίζηση / Ολίσθηση.
☑ Ηλεκτρικές / Ηλεκτρονικές συσκευές.
☑ Κάλυψη ειδικών κατασκευών και εγκαταστάσεων
☑ Ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις (πισίνα, χώρο στάθμευσης, πέργκολες, κιόσκια ακόμα και το ΒΒQ )
☑ Καλύπτονται ζημιές σε μαντρότοιχους και αυλόπορτες, που ανήκουν ή αποτελούν τμήμα της ασφαλισμένης οικοδομής καθώς και εγκαταστάσεις κεραιών, φωτεινών επιγραφών, τέντες και τα εξαρτήματά τους.
☑ Ασφαλίστε αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, μέσα στον περιφραγμένο χώρο της επιχείρησής σας.
☑ Ασφάλιση των εργαζομένων.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο είναι μονίμως εκτεθειμένο. Είτε στην φύση, είτε σε επιτήδειους, είτε στη φυσική φθορά των εξαρτημάτων του, είτε στον ελαττωματικό εξοπλισμό.
Προστατέψτε τους κόπους σας και προφυλάξτε την επένδυση και το εισόδημά σας.
Η ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Πάρκων ανήκει κυρίως στις τεχνικές ασφαλίσεις συναρμολόγησης.
Μπορεί να καλύπτει κινδύνους όπως
☑ Λάθη συναρμολόγησης
☑ Λανθασμένος σχεδιασμός
☑ Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης)
☑ Κακοτεχνία
☑ Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός τόξου
☑ Απόσπαση λόγω φυγόκεντρης δύναμης
☑ Κατολίσθηση εδάφους και βράχων
☑ Κεραυνός (άμεσος ή και επαγωγικός)
☑ Φυσική έκρηξη
☑ Θύελλα, παγετός
☑ Χαλαζόπτωση
☑ Πλημμύρα, κατακλυσμός, καταιγίδα
☑ Πτώση χιονιού
☑ Σεισμός
☑ Κακόβουλη Ενέργεια, βανδαλισμός
☑ Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή/ και αναρριχήσεως
☑ Προστασία υπασφάλισης
☑ Δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, Δημόσιες Αρχές)
☑ Δαπάνες για την ελαχιστοποίηση της υλικής ζημίας
☑ Απώλειες ή ζημίες σε γυάλινες επιφάνειες ή εξαρτήματα, καλώδια.
☑ Πτώση επαγωγικού κεραυνού
Επιπλέον κάλυψη για
☑ Απώλεια κερδών
☑ Γενική Αστική Ευθύνη
Τέλος, μπορεί να συνδυαστεί με ένα συμβόλαιο νομικής προστασίας Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Ουσιαστική Θωράκιση των έννομων συμφερόντων σας.
Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων
☑ Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος.
Νομική Προστασία Αποζημίωσης
☑ Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από τρίτους.
Ποινική Νομική Προστασία
☑ Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης.
Νομική Προστασία Εξ’ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
☑ Για διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όπως πχ. πυρός, κλοπής, ζημίας από φυσικά φαινόμενα κλπ.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντων | Ανάκλησης Προϊόντων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και την αποζημίωση οποιουδήποτε ζημιωθεί από την χρήση / κατανάλωση των προϊόντων.
Απευθύνεται σε:
Σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο.
Πλεονεκτήματα
☑ Κάλυψη αξιώσεων οιουδήποτε χρήστη / καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή (αναφέρεται ενδεικτικά για παραγωγούς πρώτων υλών ή εξαρτημάτων άλλων τελικών προϊόντων)
☑ Κάλυψη εναρμονισμένη με την νομοθεσία οιασδήποτε χώρας στην οποία εξάγονται τα ασφαλιζόμενα προϊόντα, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, και όχι μόνο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
☑ Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
☑ Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί η απαίτηση (αρμοδιότητα δικαστηρίων).
Καλύψεις
☑ Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες.
☑ Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων. Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ποσά για:
☑ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
☑ Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων
Η ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων προστατεύει τις επιχειρήσεις από το τεράστιο κόστος που συνεπάγεται μία έκτακτη διαδικασία ανάκλησης προϊόντων. Αποκαταστήστε τη φήμη σας ακόμα και πριν καν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους.
Για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων.
Κάλυψη Εξόδων ανάκλησης των προϊόντων:
☑ Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το ξεκίνημα της ανάκλησης
☑ Απόσυρση και μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων
☑ Υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή μίσθωση επιπρόσθετου προσωπικού
☑ Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων
☑ Καταστροφή / υγειονομική ταφή των ανακληθέντων προϊόντων
☑ Έξοδα επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της μόλυνσης / αλλοίωσης του προϊόντος
☑ Επαναδιανομή νέων προϊόντων σε αντικατάσταση των ανακληθέντων
☑ Έξοδα ακύρωσης προγραμματισμένων διαφημίσεων
☑ Έξοδα Συμβούλων: δυνατότητα μέσω 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής για χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ανεξάρτητων γραφείων συμβούλων για θέματα ανάκλησης προϊόντων, ασφαλείας και δημοσίων σχέσεων. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται χωρίς απαλλαγή και πέραν του ασφαλιστικού ποσού.
Επέκταση καλύψεων σε
☑ Απώλεια Κερδών από την μείωση του κύκλου εργασιών
☑ Αντικατάσταση των ανακληθέντων προϊόντων με νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση
☑ Έξοδα αποκατάστασης του επιπέδου πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς (π.χ. διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες)
☑ Έξοδα αντιμετώπισης εκβιασμού αλλοίωσης των προϊόντων (

Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδηλώσεων

Τo συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την Ακύρωση της εκδήλωσης που με αγωνία περιμένατε και δουλέψατε τόσο πολύ για αυτή. Καλυφθείτε από την τυχαιότητα και το απρόβλεπτο.
Τα είδη που ασφαλίζονται είναι :
☑ Συναυλίες
☑ Θεατρικές παραστάσεις, Όπερα, Μπαλέτο, Χορός
☑ Αθλητικά Γεγονότα ( ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αγώνες αυτοκινήτων, αγώνες ιστιοπλοΐας)
☑ Εμπορικές ή μη εκθέσεις, Συνέδρια, Κύκλος Σεμιναρίων
☑ Εταιρικές εκδηλώσεις (καμπάνιες, λανσάρισμα νέων προϊόντων, βραβεύσεις στελεχών κλπ.)
Ενώ οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:
☑ Ακύρωση και Διακοπή για «οποιαδήποτε αιτία» πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή (π.χ. σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, φυσική (υλική) ζημιά
Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κυρίων συντελεστών της εκδήλωσης:
☑ Συναυλίες: Τραγουδιστές, Μουσικοί
☑ Μπαλέτο : Χορευτές, χορογράφος
☑ Συνέδρια : Ομιλητές
☑ Αθλητικές. Εκδηλώσεις: Αθλητές, Διαιτητές
Καιρικές Συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης Συνήθως δίδονται δύο καλύψεις ακολούθως:
☑ Κακοκαιρία που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους πρωταγωνιστές ή το κοινό.
☑ Συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες π.χ. 4 χιλιοστά βροχή κατά την χρονική περίοδο 20.00 – 23.00 κλπ. ή αέρας δυνατότερος των 8 Μποφόρ.

Ασφάλιση Κοσμηματοπωλείων

Τα κοσμηματοπωλεία ως επιχειρήσεις αποτελούν έναν ιδιαίτερο ασφαλιστικό κίνδυνο. Παρουσιάζουν πλήθος ιδιαιτεροτήτων και μία σειρά χαρακτηριστικών που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και επιμονή στη λεπτομέρεια.
Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει κάθε κίνδυνο που δεν περιγράφεται ρητά στους εξαιρούμενους κινδύνους.
Έτσι αποσαφηνίζεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το τι πραγματικά καλύπτεται,χωρίς περιθώρια αμφισβητήσεων:
Ό,τι δεν εξαιρείται,καλύπτεται.
Μερικές από τις καλύψεις
☑ Κλοπή | Κάλυψη και της κλοπής χρυσού
☑ Χρηματοκιβώτιο | Ταμειακή
Ενώ οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:
☑ Γενική Αστική Ευθύνη
☑ Προσωπικό Ατύχημα
☑ Προσωπικό Ατύχημα Εργαζομένων
☑ Μεταφορά Εμπορευμάτων
☑ Cyber Risk | Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Ακόμα
☑ Κάλυψη σε συνεργασία με εκτιμητή αξιών
☑ Τιμολόγηση βάσει Jewelers Block Policy
☑ Κάλυψη αντικειμένων σε εξωτερικές βιτρίνες
☑ Κάλυψη αντικειμένων σε εκθεσιακό χώρο
☑ Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης σε ζημίες σε κτίρια, διαμορφώσεις και εξοπλισμούς, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.
Επίσης είναι δυνατή η ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων ή /και μετρητών από και προς το κατάστημα από υπαλλήλους του, η ασφάλιση των ταχυδρομικών αποστολών του καθώς και η ασφάλιση για τη μεταφορά και παραμονή εμπορευμάτων σε κλαδικές ή άλλες εκθέσεις ή στην κατοικία του ασφαλισμένου..

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Σύμφωνα με το σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΠΔ 148/2009), στο νέο αυτό καθεστώς εμπίπτουν ευθύνες της επιχείρησης για περιβαλλοντικές ζημιές στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους.
Τόσο η πρόληψη όσο και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, αποτελούν πιά αποκλειστική ευθύνη του υπαιτίου, η οποία θα καταλογίζεται με την αξίωση της ανάληψης από αυτόν της παρεπόμενης οικονομικής επιβάρυνσης, πλέον του καταλογισμού των οποιωνδήποτε διοικητικών προστίμων και ποινικών κυρώσεων
Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η προστασία που παρέχεται στην επιχείρηση μέσω ενός ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης.
Που απευθύνεται το πρόγραμμα Ασφάλισης Περιβαλλοντικής Ευθύνης ;
Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, η λειτουργία του οποίου θα μπορούσε να προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:
Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων),
Αποθηκευτικούς χώρους | Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων |κατασκευαστικές εταιρίες | Εμπορικές επιχειρήσεις | Γεωργική - κτηνοτροφική εκμετάλλευση | Πολυεθνικές επιχειρήσεις
Παρέχεται κάλυψη για:
☑ Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
☑ Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
☑ Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
☑ Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
☑ Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
☑ Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
error: Το Περιεχόμενο Προστατεύεται