Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Το σπουδαιότερο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της.
☑ Οι πιο δυναμικές εταιρίες αξιοποιούν και επενδύουν στο θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού καθώς οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές συντελούν αποφασιστικά στη διατήρηση των ικανών Συνεργατών και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο όταν η Επιχείρηση θέλει να προσελκύει ανταγωνιστικά Στελέχη από την αγορά.
☑ Απαλλάσσει τους Εργαζόμενους από το άγχος της ανασφάλειας και τους προσφέρει την ικανοποίηση μιας πραγματικά ανταποδοτικής παροχής, με αποτέλεσμα να παράγουν καλύτερο έργο και να επιδεικνύουν υψηλότερη επαγγελματική πίστη και αφοσίωση στην Επιχείρηση.
☑ Οι Εργαζόμενοι κατανοούν καλύτερα τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της επιτυχημένης πορείας της επιχείρησης και του βιοτικού τους επιπέδου, ειδικότερα σε περίπτωση σοβαρών ατυχιών.
☑ Δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την Επιχείρηση.
☑ Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο.
☑ Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών.
☑ Φορολογικά οφέλη

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας

Πλήθος επιλογών από εταιρίες κύρους με Διεθνή και Εγχώρια Προγράμματα Υγείας.
Με παροχές και καλύψεις που εκπλήσσουν.
Δυνατότητα δημιουργίας tailormade προγραμμάτων για τις μοναδικές ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο κάθε σύγχρονης και επιτυχημένης Επιχείρησης που κινείται δυναμικά στο χώρο της για να ενδυναμώσει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της, δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων της.
Σχεδιασμός ειδικών Αποταμιευτικών Προγραμμάτων:
☑ Για κατηγορίες και κλάδους Εργαζομένων (Σύλλογοι, Σωματεία κ.α.)
☑ Για Στελέχη προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό της αναπλήρωσης του Εισοδήματός τους.
☑ Ευέλικτα Προγράμματα από όλη την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.
☑ Φορολογικά Κίνητρα
☑ Χαμηλό Κόστος Ομαδικών Προγραμμάτων Έναντι Ατομικών

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Προσωπικού Ατυχήματος

Πρωταρχικός σκοπός στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι η διατήρηση και διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων έναντι υποχρεώσεων πάσης φύσεως από αιφνίδια, μη προγραμματισμένα γεγονότα που μπορούν να κλονίσουν τη σταθερότητα που με τόσο κόπο έχει επιτευχθεί.
Με πολύ χαμηλό κόστος ασφαλίστε τους εργαζομένους σας στο απρόοπτο και θα σας ευγνωμονεί για πάντα η κοινωνία.
Για ομάδες άνω των 10 ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
☑ Υπάλληλοι |Εργαζόμενοι εταιριών

☑ Μέλη συλλόγων

☑ Μέλη αθλητικών σωματίων, ακαδημιών και ερασιτεχνικών ομάδων

☑ Μαθητές σχολείων | παιδιών σε κατασκηνώσεις και σε ημερήσια απασχόληση (camp)

ΠΑΡΟΧΕΣ
☑ Απώλεια Ζωής
Καταβάλλονται στους δικαιούχους το κεφάλαιο κάλυψης, εφόσον συμβεί ατύχημα και αποβεί μοιραίο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος.

☑ Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Καταβάλλεται το κεφάλαιο κάλυψης, εφόσον προκληθεί σωματική βλάβη η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος, τη Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητά. Επιπλέον μπορούν να προσφερθούν οι παρακάτω συμπληρωματικές καλύψεις, οι οποίες ισχύουν στις περισσότερες των παραπάνω περιγραφόμενων περιπτώσεων:

☑ Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.
Καταβάλλονται τα έξοδα με ανώτατο όριο το κεφάλαιο κάλυψης, για κάθε ατύχημα, βάσει των πρωτότυπων αποδείξεων σε περίπτωση πραγματοποίησης ιατροφαρμακευτικών εξόδων για την αποθεραπεία σωματικής βλάβης από ατύχημα εντός ή εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

☑ Πρόσκαιρη ανικανότητα.
Καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα, με μέγιστη διάρκεια καταβολής ανάλογης του ασφαλιστικού προγράμματος.

☑ Νοσοκομειακό επίδομα
Καταβάλλεται το κεφάλαιο κάλυψης για κάθε μέρα νοσηλείας σε Νοσοκομείο ή Κλινική ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.

☑ Νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ανάλογα του προγράμματος καταβάλλεται ποσοστό των κάτωθι εξόδων, με ανώτατο όριο το κεφάλαιο κάλυψης:

- Τακτικά και έκτακτα έξοδα που χρεώνει το νοσοκομείο.
- Αμοιβές των ιατρών.
- Έξοδα περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
error: Το Περιεχόμενο Προστατεύεται